Sardinhas Laje com Óleo

Sardinhas Laje com Óleo

Sardinhas Laje ao próprio suco com óleo comestível. Rico em ômega 3.